Plastikë

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e shisheve te plastikes prej 200 Ton ne muaj.