Bakër

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e Bakrit prej 80 Ton ne muaj.