Alumin

AL Disqe

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e Disqeve te Aluminit prej 50 Ton ne muaj.

AL Llamarina

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e Llamarinave te Aluminit prej 100 Ton ne muaj.

AL Profile

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e Profileve te Aluminit prej 100 Ton ne muaj.

AL Tel

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e Telit te Aluminit prej 30 Ton ne muaj.

AL i Fortë

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e Aluminit te forte prej 70 Ton ne muaj.

AL Radiatorë

Kompania jone kapacitetin mujor per grumbullim, perpunim dhe tregtim e Radiatoreve te Aluminit prej 10 Ton ne muaj.